Преглед на файлове

make available for OXID 6.2.3

rel_ionCube_PHP56-70 4.0.2.157
Daniel Seifert преди 5 месеца
родител
ревизия
c826a3c0b4
Подписан от: DanielS GPG ключ ID: 8A7C4C6ED1915C6F
  1. 2
      composer.json

2
composer.json

@ -35,7 +35,7 @@
},
"require": {
"php": "5.6 - 7.0", "ext-ionCube-Loader": "*",
"oxid-esales/oxideshop-ce": "6.0 - 6.5",
"oxid-esales/oxideshop-ce": "6.0 - 6.6",
"d3/modcfg": "^5.3.0.0"
},
"autoload": {

Зареждане…
Отказ
Запис